مشاهده آگهی های ثبت شده

شرکت در دوره های مرکز آموزش

شرکت در دوره های مرکز آموزش ( تاریخ درج آگهی: ۱۳۹۴/۰۴/۱۴)

تاریخ اعتبار آگهی: ۱۳۹۴/۴/۴
به اطلاع علاقه مندان به شرکت در دوره های مرکز آموزش بازرگانی می رساند با توجه به نزدیک شدن به پایان نیمسال اول، برای دوره های که در شهریور و اوایل مهر آغاز می شوند آخرین فرصت ثبت نام و بهره مندی از عدم افزایش شهریه دوره رو به اتمام است. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و انجام ثبت نام می توانند با شماره...
1 AMD Disease Current Treatments.zip

آگهی شرکت فایل zip ( تاریخ درج آگهی: ۱۳۹۴/۰۴/۱۴)

تاریخ اعتبار آگهی: ۱۳۹۴/۴/۱۲
به اطلاع علاقه مندان به شرکت در دوره های مرکز آموزش بازرگانی می رساند با توجه به نزدیک شدن به پایان نیمسال اول، برای دوره های که در شهریور و اوایل مهر آغاز می شوند آخرین فرصت ثبت نام و بهره مندی از عدم افزایش شهریه دوره رو به اتمام است. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و انجام ثبت نام می توانند با شماره...
دانلود فایل پیوست
test.docx

اغاغاا ( تاریخ درج آگهی: ۱۳۹۴/۰۴/۲۲)

تاریخ اعتبار آگهی: ۲۲ بهمن
غاافغاغاا
دانلود فایل پیوست