از دروس دارای غیبت بیش از 3 جلسه مندرج در کارت امتحانات،آزمون بعمل نمی آید. پرینت صفحه ارسال لینک به دوستان

از دروس دارای غیبت بیش از 3 جلسه مندرج در کارت امتحانات،آزمون بعمل نمی آید.
از دروس دارای غیبت بیش از 3 جلسه ، آزمون بعمل نمی آید.


 

در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از 3/16 باشد ، بجای شماره صندلی در کارت ورود به جلسه آزمون عنوان غیبت موجه ثبت شده است و از دانشجو در آن درس آزمون بعمل نمی آید

و نام دانشجو در لیست امتحانی آن درس نیز وجود ندارد ، لذا از مراجعه برای شرکت در امتحان آن درس خوداری گردد.

 ورود کاربران
تماس با ما
نشانی تهران بلوار کشاورز خیابان شهید عبدالله زاده نبش کوچه افشار شماره 21
8695 داخلی 2
8695 داخلی 3
آمار بازدیدکنندگان
تعداد کل بازدیدکنندگان: 31687 بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 201 نفر
افراد آنلاین: 25 نفر