دانش آموختگان

دانش آموختگان

1- قبل از اتمام تحصیل با مراجعه به کارشناس مسئول بایگانی و بررسی پرونده¬ی تحصیلی خود از کامل بودن مدارک مورد نیاز فارغ التحصیلی اطمینان حاصل نمائید، مدارک فارغ التحصیلی شامل: 6 قطعه عکس 4× 3رنگی زمینه سفید(اسکن و فوری نباشد)، اصل دیپلم(مختص دانشجویان کاردانی) گواهی موقت یا اصل مدرک کاردانی همراه ریزنمرات(مختص دانشجویان کارشناسی)، تاییدیه تحصیلی مدرک مربوطه، کپی تمام صحفات شناسنامه به همراه توضیحات، کپی پشت و رو از کارت ملی و پایان خدمت(برای دانشجویان مشمول برگه معافیت تحصیلی الزامیست).
2- مراجعه به سامانه هم آوا (اطمینان از گذراندن تمامی واحدهای درسی و کسب نمره قبولی )،( عدم بدهی شهریه ستاد و مرکز ) و در نهایت ثبت تقاضای صدور گواهینامه موقت
3- دانشجویانی که نمرات معادلسازی(تطبیقی) داشته¬اند جهت اطمینان از ثبت در سیستم به سامانه ی آموزشی خود مراجعه و در صورت عدم ثبت به کارشناس مربوطه موضوع را اطلاع دهند.
4- دانشجویان انتقالی/مهمان بایستی کلیه¬ی مدارک مربوطه شامل: فرم¬های تایید شده انتقال/مهمان با مهر و امضاء مراکز مبدا و مقصد، ریز نمرات و یا کارنامه¬ی ترم به ترم ممهور به مهر و امضاءی مرکز مبدا، مدارک کامل شناسنامه ای و تحصیلی در پرونده¬ی آنها موجود باشد.
5- دانشجویانی که ترم آخر را به صورت معرفی به استاد گذرانده اند به محض دریافت نمره از سوی استاد و ثبت در سیستم، جهت اعلام فارغ التحصیلی و اطمینان از گذراندن تمامی دروس به کارشناسان آموزش مراجعه کنند.
6- در صورت داشتن وام کمک هزینه تحصیلی(صندوق رفاه) و یا هرگونه بدهی مالی به دانشگاه، ضمن مراجعه به کارشناس و تسویه حساب با واحد مربوطه، از تسویه حساب اطمینان کامل حاصل نمائید.
7- جهت صدور گواهی موقت لازم است پس از اطمینان از ثبت نمره قبولی کلیه دروس، ابتدا شهریه ستاد (15%) و مرکز (85%) را تسویه نموده و سپس در سامانه جامع آموزشی دانشگاه ( هم آوا ) درخواست صدور را ثبت نمایید.
زمان تقریبی صدور گواهی موقت از زمان درخواست ( بدون نقص پرونده و بدهی شهریه )حدودا 2 ماه می باشد. بدیهی است در صورت داشتن نواقص و بدهی مالی این زمان بعد از رفع نقص و تکمیل پرونده و تسویه شهریه محاسبه می گردد.
8- برای تحویل گواهی موقت لازم است دانش آموخته پس از اطمینان از صدور آن (اسامی در سایت مرکز اعلام می گردد)نسبت به تکمیل فرم تسویه حساب ( موجود در مرکز ) اقدام کرده و پس از تکمیل آن به تائید کارشناسان ذیربط رسانده و جهت گرفتن گواهی موقت شخصاً به امور دانش آموخته گان مراجعه کند.
لازم به ذکر است مدرک دانش آموخته تنها در صورتی به فرد دیگری غیر از صاحب مدرک تحویل می گردد که دارای وکالت نامه رسمی ( دفتر اسناد رسمی یا مرجع قانونی دیگر ) از سوی دانش آموخته باشد.

امور دانش آموخته گان مرکز آموزش علمی کاربردی بازرگانی تهران


دانش آموختگان

صدور دانشنامه


دانش آموختگان

دانش آموختگانی که اسامی آنها در لیست ذیل می باشد، شخصا با همراه داشتن اصل کارت دانشجوئی و یک قطعه تمبر 10.000ریالی ( تهیه از بانک ملی ) روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 15-9 به مرکز به نشانی بلوار کشاورز خیابان شهید عبدالله زاده نبش کوجه افشار پلاک 21 مراجعه نمایند.(بجز ساعت 13 تا 13:30 ناهار و نماز ) تلفن 8695 داخلی 150
اسامی گواهینامه های موقت آماده تحویل دانش آموختگان مقطع کاردانی


دانش آموختگان

دانش آموختگانی که اسامی آنها در لیست ذیل می باشد، شخصا با همراه داشتن اصل کارت دانشجوئی و یک قطعه تمبر 10.000ریالی ( تهیه از بانک ملی ) روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 15-9 به مرکز به نشانی بلوار کشاورز خیابان شهید عبدالله زاده نبش کوجه افشار پلاک 21 مراجعه نمایند.(بجز ساعت 13 تا 13:30 ناهار و نماز ) تلفن 8695 داخلی 150
اسامی گواهینامه های موقت آماده تحویل دانش آموختگان مقطع کارشناسی