مرکز آموزش علمی کاربردی بازرگانی

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در سال 1382 با اخذ مجوز رسمی از دانشگاه جامع علمی کاربردی و با ایجاد مرکزآموزش علمی کاربردی بازرگانی تهران، فعالیت های دانشگاهی خود را آغاز نمود. این مرکز با روند توسعه کمی و کیفی رو به رشد فعالیت های خود ، با برخورداری از 120 نفرکادر مدرسان حرفه ای دارای سابقه تخصصی و تجربی در حوزه دروس مربوطه ، هم اکنون در 12 رشته مقطع کارشناسی و 6 رشته مقطع کاردانی مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ، مشغول به فعالیت می باشد.

ماموریت مرکز:

مرکز آموزش علمی کاربردی بازرگانی تهران با تاکید بر اصل مهارت محوری رشته های دانشگاهی ، فعالیت های خود را جهت انتقال دانش آکادمیک توام با مهارت های مورد نیاز در بخش کسب وکار ، درقالب ارائه خدمات آموزشی با کیفیت سازماندهی نموده است . این مرکز با ارایه مجموعه ای از راهکارهای نوآورانه علمی در شناسایی نیازهای آموزشی و منطبق نمودن آن با رشته های دانشگاهی در راستای توسعه منابع انسانی حرفه ای و تقویت بنیانهای آموزشی جامعه مخاطب و نیز ارتقاء توانمندی های فعالان و علاقه مندان حوزه کسب وکار ( بخش دولتی و خصوصی ) بویژه وزارت متبوع و سازمان ها و شرکت های تحت پوشش گام برمی دارد.

رشته های موجود در مرکز علمی کاربردی بازرگانی تهران:

الف) مقطع کارشناسی

1- حسابداری - حسابداری مالی

2- حسابداری - حسابداری مالیاتی

3- حسابداری - حسابداری دولتی

4- حسابداری - حسابرسی

5- حسابداری - خدمات و تولیدات صنعتی

6- بیمه اموال

7- بیمه اشخاص

8- مدیریت امور نمایشگاهی

9- مدیریت کسب و کار

10- مدیریت تبلیغات تجاری

11- مدیریت تجاری سازی

12- بازاریابی بیمه


ب) مقطع کاردانی

1- مدیریت کسب و کار

2- امور نمایشگاهی

3- بازاریابی

4- حسابداری مالیاتی

5- حسابداری مالی

6- امور بیمه